SZENT BAZIL
GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A művelődésügy első írásos emléke
a dorogi egyházszervezethez fűződik.
Hajdúdorogon az első iskola kb.
1700-ban nyílt meg a jelenlegi görög
katolikus parochia telkén. 1866-ig
működött három tanítóval és három
tanteremmel. Ettől az időtől elég
gyorsan emelkedett a tanulók,
tantermek, tanítók száma. 1892-ben
megépült az Óvoda úti (alsó épület),
melynek a helyén jelenleg a
tornacsarnok áll.
1903-ban megépült az iskola Petőfi
tér felőli része (felső épület) hat
tanteremmel.
1947-1948-as tanévben az iskolák   
az épületben még ma is folyik a tanítás.

1990. szeptember 1-jétől iskolánk újra egyház iskola lett Görög Katolikus Általános Iskola néven.
2006. szeptember 1-jétől összevonásra kerültek a hajdúdorogi görög katolikus oktatási intézmények
Görög Katolikus Oktatási Központ néven.
2008. szeptember 1-jétől iskolánk elnevezése Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai
Tagintézménye-re változott.
Iskolánk az egyik legfontosabb dolognak tartja a bizalmat, egymás komolyan vételét, a kölcsönös
megbecsülést, tiszteletet. Legfőbb feladatunk minél több értékes élményhez juttatni a gyermekeket,
hogy ezáltal formáljuk ízlésüket, szépérzéküket és gyarapítsuk tudásukat!
Ez azonban a szülők segítsége nélkül nem oldható meg. Együtt, közösen kell a célok érdekében
cselekedni, hiszen „ .akinek gyermeke van, a világ legdrágább kincsét mondhatja magáénak”.

Kiemelt oktatási területeink:                                     
–        Az alapkészségek ( írás, olvasás, számolás, logikus gondolkodás ) kialakítása, fejlesztése
az  egyéni bánásmód módszerének alkalmazásával.
Továbbá:
-        művészeti oktatás-nevelés: tánc, dráma, képzőművészet (1. osztálytól),
-        idegen nyelv oktatás  (1. osztálytól),
-        néptánc (1. osztálytól).

Oktatott idegen nyelvek:  angol, német

Szakkörök, tanfolyamok:
•        számítástechnika,
•        nyelvi szakkörök (angol, német),
•        tehetséggondozó szakkörök: táncoktatás, képzőművészet, dráma szakkör,  bábszakkör
•        sportfoglalkozások: foci, leány foci, kézilabda, atlétika, kosárlabda, asztalitenisz
•        zenei oktatás lehetőségének biztosítása a Zeneiskolában,
•        énekkar
•        hagyományőrző szakköreink: gyertyaöntő szakkör, nemezelő szakkör, íjászat
•        Középiskolai előkészítő szakkörök: magyar, matematika, angol, német nyelv tárgyakból,
és igény szerint.
•        úszásoktatás

Célunk:
-        Korszerű, tudományos alapokon nyugvó, továbbépíthető ismeretanyag közvetítése.
-        Keresztény értékrenden alapuló, magas szintű nevelőmunka megvalósítása.

Elvünk:
Minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy képességének megfelelően
teljesítsen, és lelkiismeretes, becsületes emberré érjen.


                                                                      Kissné Dalanics Ildikó
                                                                    intézményegység  vezető